Kelime Kökeni: Polifoni - Müz. Çok Seslilik


TDK Yazım kurallarımıza göre ”polifoni” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”müz. çok seslilik” şeklinde olup anlamı ”İki veya daha çok sesin müzik kurallarına uygun biçimde porte üzerine yazılarak düzenlenmesi.” şeklindedir.


Kelime : polifoni

Kökeni : Fr. polyphonie

Karşılığı : müz. çok seslilik

Anlamı : İki veya daha çok sesin müzik kurallarına uygun biçimde porte üzerine yazılarak düzenlenmesi.

Diğer Konular

 • sitoloji - hücre bilimi
  Kelime Kökeni
 • ritim - müz. dizem
  Kelime Kökeni
 • lot - ekon. tutam
  Kelime Kökeni
 • anemon - bit. b. dağ lalesi
  Kelime Kökeni
 • boarding card - uçuş kartı
  Kelime Kökeni
 • garanti - güvence
  Kelime Kökeni
 • zeplin - hava gemisi
  Kelime Kökeni
 • kolonyalizm - sömürgecilik
  Kelime Kökeni
 • kalorimetri - fiz. ısı ölçümü
  Kelime Kökeni
 • obje - fel. nesne
  Kelime Kökeni
 • anemometre - yelölçer
  Kelime Kökeni
 • ozonometre - kim. ozonölçer
  Kelime Kökeni
 • ajitatör - körükleyici
  Kelime Kökeni
 • psikolojizm - ruh bilimcilik
  Kelime Kökeni
 • metodik - 1. yöntemli, 2. düzenli
  Kelime Kökeni