Kelime Kökeni: Pleistosen - Jeol. Buzul Çağı


TDK Yazım kurallarımıza göre ”pleistosen” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”jeol. Buzul Çağı” şeklinde olup anlamı ”Dördüncü Çağın, yeryüzünün bugünkünden daha büyük bölgelerinin buzullarla örtülü bulunduğu dönemi.” şeklindedir.


Kelime : pleistosen

Kökeni : Fr. pléistocène

Karşılığı : jeol. Buzul Çağı

Anlamı : Dördüncü Çağın, yeryüzünün bugünkünden daha büyük bölgelerinin buzullarla örtülü bulunduğu dönemi.

Diğer Konular

 • kibernetik - güdüm bilimi
  Kelime Kökeni
 • antipati - 1. sevimsizlik, soğukluk, iticilik, 2. ruh b. karşıt duygu
  Kelime Kökeni
 • adenit - tıp ak kan yangısı
  Kelime Kökeni
 • rant - ekon. getirim
  Kelime Kökeni
 • pürist - dil b. özleştirmeci
  Kelime Kökeni
 • okside - paslanmış, paslandırılmış
  Kelime Kökeni
 • glasyolog - buzul bilimci
  Kelime Kökeni
 • catering - yemek hizmeti
  Kelime Kökeni
 • minimal - en az, en küçük, en düşük
  Kelime Kökeni
 • mistik - 1. fel. gizemci, 2. gizemsel
  Kelime Kökeni
 • anemi - tıp kansızlık
  Kelime Kökeni
 • apriori - fel. önsel
  Kelime Kökeni
 • agresif - saldırgan
  Kelime Kökeni
 • natürizm - fel. doğacılık
  Kelime Kökeni
 • sentagma - db. dizim
  Kelime Kökeni