Kelime Kökeni: Pirosfer - Jeol. Ateş Küre


TDK Yazım kurallarımıza göre ”pirosfer” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”jeol. ateş küre” şeklinde olup anlamı ”Erimiş hâlde olduğu sanılan yer çekirdeği.” şeklindedir.


Kelime : pirosfer

Kökeni : Fr. pyrosphère

Karşılığı : jeol. ateş küre

Anlamı : Erimiş hâlde olduğu sanılan yer çekirdeği.

Diğer Konular

 • ampermetre - fiz. akımölçer
  Kelime Kökeni
 • limit - sınır
  Kelime Kökeni
 • demografik - nüfus bilimsel
  Kelime Kökeni
 • proses - süreç
  Kelime Kökeni
 • partikül - fiz. parçacık
  Kelime Kökeni
 • hiyeroglif - tar. resim yazı
  Kelime Kökeni
 • aktüel - 1. güncel, 2. fel. edimsel
  Kelime Kökeni
 • kalite - nitelik
  Kelime Kökeni
 • badminton - sp. tüytop
  Kelime Kökeni
 • asamble - kurul
  Kelime Kökeni
 • navigasyon - den. yolbul
  Kelime Kökeni
 • uskur - pervane
  Kelime Kökeni
 • indeks - 1. dizin, 2. ekon. gösterge
  Kelime Kökeni
 • teorik - kuramsal
  Kelime Kökeni
 • irrasyonel - fel. us dışı
  Kelime Kökeni