Kelime Kökeni: Pedometre - Coğ. Adımsayar


TDK Yazım kurallarımıza göre ”pedometre” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”coğ. adımsayar” şeklinde olup anlamı ”Yürüme sırasında gerçek sonuçlara varabilmek için geçilen yerin uzunluğunu anlayabilmek amacıyla ayağa veya bele takılan alet.” şeklindedir.


Kelime : pedometre

Kökeni : Fr. pédomètre

Karşılığı : coğ. adımsayar

Anlamı : Yürüme sırasında gerçek sonuçlara varabilmek için geçilen yerin uzunluğunu anlayabilmek amacıyla ayağa veya bele takılan alet.

Diğer Konular

 • ekspresyonizm - fel. dışa vurumculuk
  Kelime Kökeni
 • panorama - genel görünüm
  Kelime Kökeni
 • megastar - başyıldız
  Kelime Kökeni
 • bodyguard - koruma
  Kelime Kökeni
 • paleontoloji - taşıl bilimi
  Kelime Kökeni
 • nosyon - fel. kavram
  Kelime Kökeni
 • step - coğ. bozkır
  Kelime Kökeni
 • forvet - sp. 1. ileri uç, 2. ileri uç oyuncusu
  Kelime Kökeni
 • format - 1. bl. biçim, 2. sin.ve TV boyut
  Kelime Kökeni
 • dozaj - kim. düzem
  Kelime Kökeni
 • hilozoizm - fel. canlı özdekçilik
  Kelime Kökeni
 • feminen - kadınsı
  Kelime Kökeni
 • retrospektif - dünden bugüne
  Kelime Kökeni
 • rasyonalizm - fel. ve top. b. akılcılık
  Kelime Kökeni
 • handling - yer hizmetleri
  Kelime Kökeni