Kelime Kökeni: Pedolog - 1. Çocuk Bilimci, 2. Toprak Bilimci


TDK Yazım kurallarımıza göre ”pedolog” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”1. çocuk bilimci, 2. toprak bilimci” şeklinde olup anlamı ”1. Çocuk bilimi uzmanı. 2. Toprak bilimi uzmanı.” şeklindedir.


Kelime : pedolog

Kökeni : Fr. pédologue

Karşılığı : 1. çocuk bilimci, 2. toprak bilimci

Anlamı : 1. Çocuk bilimi uzmanı. 2. Toprak bilimi uzmanı.

Diğer Konular

 • factoring - ekon. alacaklandırma
  Kelime Kökeni
 • trankilizan - yatıştırıcı
  Kelime Kökeni
 • popülizm - halk yardakçılığı
  Kelime Kökeni
 • urbanizm - şehircilik
  Kelime Kökeni
 • alfabetik - abecesel
  Kelime Kökeni
 • erozyon - jeol. aşınma, aşınım
  Kelime Kökeni
 • dublör - sin. ve TV benzer
  Kelime Kökeni
 • rafting - sp. sal yarışı
  Kelime Kökeni
 • network - bilgisayar ağı
  Kelime Kökeni
 • pratisyen - düz hekim
  Kelime Kökeni
 • parazitoloji - asalak bilimi
  Kelime Kökeni
 • koç - sp. çalıştırıcı
  Kelime Kökeni
 • bibliyografya - kaynakça
  Kelime Kökeni
 • billboard - duyurumluk
  Kelime Kökeni
 • kalite - nitelik
  Kelime Kökeni