Kelime Kökeni: Paternalizm - Fel. Babacılık


TDK Yazım kurallarımıza göre ”paternalizm” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”fel. babacılık” şeklinde olup anlamı ”Devletin türlü sınıflar üzerinde babalık ederek bu sınıflar arasında denge kurmaya çalışması işlemi.” şeklindedir.


Kelime : paternalizm

Kökeni : Fr. paternalisme

Karşılığı : fel. babacılık

Anlamı : Devletin türlü sınıflar üzerinde babalık ederek bu sınıflar arasında denge kurmaya çalışması işlemi.

Diğer Konular

 • full-time - tam gün
  Kelime Kökeni
 • fatalizm - fel. yazgıcılık
  Kelime Kökeni
 • amplifikatör - fiz. yükselteç
  Kelime Kökeni
 • perküsyon - müz. vurmalı sazlar
  Kelime Kökeni
 • reseptör - fiz. almaç
  Kelime Kökeni
 • orojeni - jeol. dağ oluşu
  Kelime Kökeni
 • problematik - sorunsal
  Kelime Kökeni
 • haute-couture - özel dikiş
  Kelime Kökeni
 • pedolog - 1. çocuk bilimci, 2. toprak bilimci
  Kelime Kökeni
 • izomorfik - kim. eş biçimli
  Kelime Kökeni
 • enterne - gözaltında olan
  Kelime Kökeni
 • fotometre - fiz. ışıkölçer
  Kelime Kökeni
 • fototaktizm - bit. b. ışığa göçüm
  Kelime Kökeni
 • fotosfer - gök b. ışık yuvarı
  Kelime Kökeni
 • immünoloji - bağışıklık bilimi
  Kelime Kökeni