Kelime Kökeni: Parazit - Biy. Asalak


TDK Yazım kurallarımıza göre ”parazit” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”biy. asalak” şeklinde olup anlamı ”Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren başka canlı.” şeklindedir.


Kelime : parazit

Kökeni : Fr. parasite

Karşılığı : biy. asalak

Anlamı : Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren başka canlı.

Diğer Konular

 • entelekt - ruh b. anlık
  Kelime Kökeni
 • fason - kesim
  Kelime Kökeni
 • mikrokredi - ekon. işçelik
  Kelime Kökeni
 • direktör - yönetmen
  Kelime Kökeni
 • konseptüalizm - fel. kavramcılık
  Kelime Kökeni
 • fraksiyon - top. b. 1. bölüntü, bölüngü, 2. hizip
  Kelime Kökeni
 • dizayn - tasarım
  Kelime Kökeni
 • komite - alt kurul
  Kelime Kökeni
 • roaming - dolaşım ortaklığı
  Kelime Kökeni
 • telepati - ruh b. uza duyum
  Kelime Kökeni
 • tersane - gemilik
  Kelime Kökeni
 • kronoloji - 1. zaman bilimi, 2. zaman dizini
  Kelime Kökeni
 • nominal - 1. saymaca, 2. ekon. yazılı
  Kelime Kökeni
 • etnolojik - ırk bilimsel
  Kelime Kökeni
 • eksantrik - 1. mat. dış merkezli, 2. top. b. ayrıksı
  Kelime Kökeni