Kelime Kökeni: Panteizm - Fel. Tüm Tanrıcılık


TDK Yazım kurallarımıza göre ”panteizm” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”fel. tüm tanrıcılık” şeklinde olup anlamı ”Tanrı ile evreni bir kılan, her şeyi tanrı olarak gören öğretilerin genel adı.” şeklindedir.


Kelime : panteizm

Kökeni : Fr. panthéisme

Karşılığı : fel. tüm tanrıcılık

Anlamı : Tanrı ile evreni bir kılan, her şeyi tanrı olarak gören öğretilerin genel adı.

Diğer Konular

 • meristem - bit. b. sürgen doku
  Kelime Kökeni
 • periyodik - süreli
  Kelime Kökeni
 • izole - yalıtılmış, tecrit edilmiş
  Kelime Kökeni
 • ambulans - cankurtaran
  Kelime Kökeni
 • immoral - fel. töretanımaz
  Kelime Kökeni
 • milenyum - binyıl
  Kelime Kökeni
 • gut - tıp damla hastalığı
  Kelime Kökeni
 • regülatör - 1. fiz. düzenleyici, 2. ayarlayıcı
  Kelime Kökeni
 • lojik - fel. mantık
  Kelime Kökeni
 • half-time - sp. devre arası
  Kelime Kökeni
 • sifilis - tıp frengi
  Kelime Kökeni
 • likit - 1. fiz. sıvı, 2. ekon. nakit
  Kelime Kökeni
 • embriyo - anat. oğulcuk
  Kelime Kökeni
 • demoralize - morali bozulmuş
  Kelime Kökeni
 • kreditör - krediaçan
  Kelime Kökeni