Kelime Kökeni: Panorama - Genel Görünüm


TDK Yazım kurallarımıza göre ”panorama” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”genel görünüm” şeklinde olup anlamı ”Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü.” şeklindedir.


Kelime : panorama

Kökeni : Fr. panorama

Karşılığı : genel görünüm

Anlamı : Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü.

Diğer Konular

 • astronomi - gök bilimi
  Kelime Kökeni
 • peritonit - tıp karın zarı yangısı
  Kelime Kökeni
 • prolog - ön deyiş
  Kelime Kökeni
 • transporter - yükçeker
  Kelime Kökeni
 • kontrast - 1. karşıt, 2. karşıtlık
  Kelime Kökeni
 • izomorfik - kim. eş biçimli
  Kelime Kökeni
 • espiyonaj - casusluk
  Kelime Kökeni
 • eklektik - fel. seçmeci
  Kelime Kökeni
 • epope - ed. destan
  Kelime Kökeni
 • perspektif - 1. görünge, 2. bakış açısı
  Kelime Kökeni
 • fizyoterapi - tıp fizik tedavisi
  Kelime Kökeni
 • gastroenteroloji - sindirim bilimi
  Kelime Kökeni
 • filoloji - dil bilimi
  Kelime Kökeni
 • paralel - mat. koşut
  Kelime Kökeni
 • falez - coğ. yalı yar
  Kelime Kökeni