Kelime Kökeni: Panel - Açık Oturum


TDK Yazım kurallarımıza göre ”panel” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”açık oturum” şeklinde olup anlamı ”Seçilmiş bir konuşmacı grubu tarafından güncel, siyasal, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı.” şeklindedir.


Kelime : panel

Kökeni : Fr. panel

Karşılığı : açık oturum

Anlamı : Seçilmiş bir konuşmacı grubu tarafından güncel, siyasal, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı.

Diğer Konular

 • entomolojist - böcek bilimci
  Kelime Kökeni
 • litosfer - jeol. taş yuvarı
  Kelime Kökeni
 • periferi - 1. kıyı, 2. çevre
  Kelime Kökeni
 • brifing - bilgilendirme
  Kelime Kökeni
 • tretuvar - yaya kaldırımı
  Kelime Kökeni
 • izoterm - coğ. eş sıcak
  Kelime Kökeni
 • oryantasyon - 1. yönlendirme, 2. uyumlanma , 3. eğitme
  Kelime Kökeni
 • apostrof - db. kesme işareti
  Kelime Kökeni
 • akut - tıp iveğen
  Kelime Kökeni
 • emprovizasyon - doğaçlama
  Kelime Kökeni
 • kalite - nitelik
  Kelime Kökeni
 • alegori - ed. yerine
  Kelime Kökeni
 • disimilasyon - db. benzeşmezlik
  Kelime Kökeni
 • dikotomik - ikileşik
  Kelime Kökeni
 • partikül - fiz. parçacık
  Kelime Kökeni