Kelime Kökeni: Ozonosfer - Gök B. Ozon Yuvarı


TDK Yazım kurallarımıza göre ”ozonosfer” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”gök b. ozon yuvarı” şeklinde olup anlamı ”Atmosferin 15-40 kilometre arasında bulunan tabakası.” şeklindedir.


Kelime : ozonosfer

Kökeni : Fr. ozonosphère

Karşılığı : gök b. ozon yuvarı

Anlamı : Atmosferin 15-40 kilometre arasında bulunan tabakası.

Diğer Konular

 • kalitatif - nitel
  Kelime Kökeni
 • alivre - ekon. önceden satış
  Kelime Kökeni
 • ekzotermik - kim. ısıveren
  Kelime Kökeni
 • ekstre - 1. öz, 2. tic. hesap özeti, 3. kim. özüt
  Kelime Kökeni
 • paralelizm - fel. koşutçuluk
  Kelime Kökeni
 • nominal - 1. saymaca, 2. ekon. yazılı
  Kelime Kökeni
 • planetaryum - gök b. gökevi
  Kelime Kökeni
 • seleksiyon - 1. seçme, 2. biy. ayıklanma
  Kelime Kökeni
 • rating - değerlendirme
  Kelime Kökeni
 • kampüs - yerleşke
  Kelime Kökeni
 • perspektif - 1. görünge, 2. bakış açısı
  Kelime Kökeni
 • alegori - ed. yerine
  Kelime Kökeni
 • konglomera - jeol. yığışım
  Kelime Kökeni
 • fit - 1. ödeşme, 2. razı olma
  Kelime Kökeni
 • kokpit - pilot kabini
  Kelime Kökeni