Kelime Kökeni: Ozmoz - Fiz. Geçişme


TDK Yazım kurallarımıza göre ”ozmoz” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”fiz. geçişme” şeklinde olup anlamı ”Yarı geçirgen bir çeperin iki yanına yerleştirilmiş, derişikliği farklı iki sıvıdan oluşan yer değiştirme olayı.” şeklindedir.


Kelime : ozmoz

Kökeni : Fr. osmose

Karşılığı : fiz. geçişme

Anlamı : Yarı geçirgen bir çeperin iki yanına yerleştirilmiş, derişikliği farklı iki sıvıdan oluşan yer değiştirme olayı.

Diğer Konular

 • filateli - pulculuk
  Kelime Kökeni
 • hümanizm - fel. insancıllık
  Kelime Kökeni
 • hedonizm - ekon. ve fel. hazcılık
  Kelime Kökeni
 • egzistansiyalizm - fel. varoluşçuluk
  Kelime Kökeni
 • dokümanter - belgesel
  Kelime Kökeni
 • amatör - özengen
  Kelime Kökeni
 • etiyoloji - neden bilimi
  Kelime Kökeni
 • morfem - db. biçim birimi
  Kelime Kökeni
 • rölyef - kabartma
  Kelime Kökeni
 • graben - coğ. çöküntü hendeği
  Kelime Kökeni
 • adaptör - uyarlayıcı
  Kelime Kökeni
 • krematoryum - yakmalık
  Kelime Kökeni
 • toponimi - yer adı bilimi
  Kelime Kökeni
 • pasivize - etkisizleştirilmiş
  Kelime Kökeni
 • enjekte - tıp iç itilmiş
  Kelime Kökeni