Kelime Kökeni: Operatör - 1. Cerrah, 2. Bl. Işletmen


TDK Yazım kurallarımıza göre ”operatör” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”1. cerrah, 2. bl. işletmen” şeklinde olup anlamı ”1. Ameliyat yapan uzman hekim. 2. Bilgisayar vb. teknik aletleri işleten kimse.” şeklindedir.


Kelime : operatör

Kökeni : Fr. opérateur

Karşılığı : 1. cerrah, 2. bl. işletmen

Anlamı : 1. Ameliyat yapan uzman hekim. 2. Bilgisayar vb. teknik aletleri işleten kimse.

Diğer Konular

 • endogami - top. b. iç evlilik
  Kelime Kökeni
 • fauna - hay. b. direy
  Kelime Kökeni
 • sembolizm - ed. simgecilik
  Kelime Kökeni
 • akromatopsi - tıp renk körlüğü
  Kelime Kökeni
 • sezon - mevsim
  Kelime Kökeni
 • objektivite - nesnellik
  Kelime Kökeni
 • sirküler - 1. genelge, 2. duyurum
  Kelime Kökeni
 • retina - anat. ağ tabaka
  Kelime Kökeni
 • entegre - bütünleşmiş
  Kelime Kökeni
 • prezante - tanıtılmış
  Kelime Kökeni
 • anjirografi - tıp damar görüntüleme
  Kelime Kökeni
 • bloke - kullanılması önlenmiş, el konulmuş
  Kelime Kökeni
 • korelasyon - biy. ve jeol. bağıntı
  Kelime Kökeni
 • ultrason - fiz. yansılanım
  Kelime Kökeni
 • egoist - bencil
  Kelime Kökeni