Kelime Kökeni: Nimbus - Meteor. Kara Bulut


TDK Yazım kurallarımıza göre ”nimbus” kelimesinin kökeni Latincedendir.
Karşılığı ”meteor. kara bulut” şeklinde olup anlamı ”Koyu esmer renkte büyük yağmur bulutu.” şeklindedir.


Kelime : nimbus

Kökeni : Lat.

Karşılığı : meteor. kara bulut

Anlamı : Koyu esmer renkte büyük yağmur bulutu.

Diğer Konular

 • liberalizm - 1. ekon. serbestlik, 2. ekon. ve fel. erkincilik
  Kelime Kökeni
 • dezenformasyon - bilgi çarpıtma
  Kelime Kökeni
 • hepatit - tıp sarılık
  Kelime Kökeni
 • elit - seçkin
  Kelime Kökeni
 • lokalize - sınırlandırılmış, belirlenmiş
  Kelime Kökeni
 • kolaj - kesyap
  Kelime Kökeni
 • bearish - ekon. düşen piyasa
  Kelime Kökeni
 • otorizasyon - yetkilendirim
  Kelime Kökeni
 • paralelizm - fel. koşutçuluk
  Kelime Kökeni
 • pandül - fiz. sarkaç
  Kelime Kökeni
 • aroma - hoş koku
  Kelime Kökeni
 • migren - tıp yarım baş ağrısı
  Kelime Kökeni
 • üniter - merkeziyetçi
  Kelime Kökeni
 • prodüktivite - üretkenlik
  Kelime Kökeni
 • jeotropizma - bit. b. yere yönelim
  Kelime Kökeni