Kelime Kökeni: Nevrasteni - Ruh B. Sinir Argınlığı


TDK Yazım kurallarımıza göre ”nevrasteni” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”ruh b. sinir argınlığı” şeklinde olup anlamı ”Baş ağrıları, sindirim güçlükleri vb. fiziksel rahatsızlıklar ve ruhsal görevlerde gevşeme ve bitkinlik biçiminde görülen, sinirsel güçlerin zayıflamasından doğan nevroz.” şeklindedir.


Kelime : nevrasteni

Kökeni : Fr. neurasthénie

Karşılığı : ruh b. sinir argınlığı

Anlamı : Baş ağrıları, sindirim güçlükleri vb. fiziksel rahatsızlıklar ve ruhsal görevlerde gevşeme ve bitkinlik biçiminde görülen, sinirsel güçlerin zayıflamasından doğan nevroz.

Diğer Konular

 • otokton - yerli
  Kelime Kökeni
 • sosyalizasyon - eğt. ve ruh b. toplumsallaştırma
  Kelime Kökeni
 • antikite - 1. eskilik, 2. tar. İlk Çağ
  Kelime Kökeni
 • bek - sp. savunma oyuncusu
  Kelime Kökeni
 • megastore - büyük mağaza
  Kelime Kökeni
 • literatür - 1. edebiyat, 2. kaynak
  Kelime Kökeni
 • monarşist - top. b. tek erkçi
  Kelime Kökeni
 • rasyonalite - fel. ussallık
  Kelime Kökeni
 • motivasyon - 1. isteklendirme, 2. güdüleme
  Kelime Kökeni
 • resepsiyon - 1. kabul yeri, 2. kabul töreni
  Kelime Kökeni
 • montaj - sin. ve TV kurgu
  Kelime Kökeni
 • dominant - baskın
  Kelime Kökeni
 • star - yıldız
  Kelime Kökeni
 • subra - koltukluk
  Kelime Kökeni
 • orografya - dağ bilimi
  Kelime Kökeni