Kelime Kökeni: Nazal - Db. Genizsil


TDK Yazım kurallarımıza göre ”nazal” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”db. genizsil” şeklinde olup anlamı ”Genizde oluşan (ses).” şeklindedir.


Kelime : nazal

Kökeni : Fr. nasal

Karşılığı : db. genizsil

Anlamı : Genizde oluşan (ses).

Diğer Konular

 • semiyoloji - gösterge bilimi
  Kelime Kökeni
 • haymatlos - huk. vatansız
  Kelime Kökeni
 • aglütinasyon - biy. kümeleşim
  Kelime Kökeni
 • feribot - arabalı vapur
  Kelime Kökeni
 • polarizasyon - fiz. 1. kutuplanma, 2. polarma
  Kelime Kökeni
 • levülöz - kim. meyve şekeri
  Kelime Kökeni
 • kritik - 1. ciddi, 2. ed. eleştiri, 3. nazik
  Kelime Kökeni
 • sansüalizm - ruh b. duyumculuk
  Kelime Kökeni
 • prezantasyon - tanıtma
  Kelime Kökeni
 • abaküs - mat. sayı boncuğu
  Kelime Kökeni
 • aromaterapi - koku tedavisi
  Kelime Kökeni
 • agraf - kopça
  Kelime Kökeni
 • agnosi - ruh b. tanısızlık
  Kelime Kökeni
 • amenajman - huk. düzenleyim
  Kelime Kökeni
 • kategori - fel. ve man. ulam
  Kelime Kökeni