Kelime Kökeni: Mutasyonist - Biy. Değişinimci


TDK Yazım kurallarımıza göre ”mutasyonist” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”biy. değişinimci” şeklinde olup anlamı ”Değişinimcilik yanlısı.” şeklindedir.


Kelime : mutasyonist

Kökeni : Fr. mutationiste

Karşılığı : biy. değişinimci

Anlamı : Değişinimcilik yanlısı.

Diğer Konular

 • fars - tiy. güldürü
  Kelime Kökeni
 • sembolik - simgesel
  Kelime Kökeni
 • litografya - taş basması
  Kelime Kökeni
 • oportünizm - fırsatçılık
  Kelime Kökeni
 • proses - süreç
  Kelime Kökeni
 • strüktüralizm - yapısalcılık
  Kelime Kökeni
 • toreador - boğa güreşçisi
  Kelime Kökeni
 • sürnatüralizm - doğaüstücülük
  Kelime Kökeni
 • şvester - 1. hemşire, 2. kız kardeş
  Kelime Kökeni
 • mobilize - hareketli
  Kelime Kökeni
 • palyatif - 1. geçici, 2. tıp geçiştirici
  Kelime Kökeni
 • humor - gülmece
  Kelime Kökeni
 • filolog - dil bilimci
  Kelime Kökeni
 • semiyotik - gösterge bilimi
  Kelime Kökeni
 • jeotropizma - bit. b. yere yönelim
  Kelime Kökeni