Kelime Kökeni: Modem - Bl. Çevirge


TDK Yazım kurallarımıza göre ”modem” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”bl. çevirge” şeklinde olup anlamı ”Bilgisayar verilerini telefon hattı vb. iletişim hatları üzerinden gönderen elektronik araç.” şeklindedir.


Kelime : modem

Kökeni : Fr. mo(dulateur) dem(odulateur)

Karşılığı : bl. çevirge

Anlamı : Bilgisayar verilerini telefon hattı vb. iletişim hatları üzerinden gönderen elektronik araç.

Diğer Konular

 • radikalizm - fel. ve top. b. köktencilik
  Kelime Kökeni
 • emperyalist - yayılmacı, yayılımcı
  Kelime Kökeni
 • kolorimetre - fiz. renkölçer
  Kelime Kökeni
 • okside - paslanmış, paslandırılmış
  Kelime Kökeni
 • voleybol - sp. uçan top
  Kelime Kökeni
 • popüler - herkesçe tanınan
  Kelime Kökeni
 • fideizm - din b. inancılık
  Kelime Kökeni
 • radyasyon - fiz. ışınım
  Kelime Kökeni
 • aferist - dalavereci
  Kelime Kökeni
 • kartograf - coğ. haritacı
  Kelime Kökeni
 • animatör - canlandırıcı
  Kelime Kökeni
 • off-line - bl. çevrim dışı
  Kelime Kökeni
 • korner - sp. köşe atışı
  Kelime Kökeni
 • sürnatüralist - doğaüstücü
  Kelime Kökeni
 • takigraf - fiz. hızölçer
  Kelime Kökeni