Kelime Kökeni: Mistik - 1. Fel. Gizemci, 2. Gizemsel


TDK Yazım kurallarımıza göre ”mistik” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”1. fel. gizemci, 2. gizemsel” şeklinde olup anlamı ”1. Gizemcilik yanlısı olan, ilahiyat veya gizemsel yaşamla uğraşan. 2. Gizemle ilgili, gizeme ilişkin.” şeklindedir.


Kelime : mistik

Kökeni : Fr. mystique

Karşılığı : 1. fel. gizemci, 2. gizemsel

Anlamı : 1. Gizemcilik yanlısı olan, ilahiyat veya gizemsel yaşamla uğraşan. 2. Gizemle ilgili, gizeme ilişkin.

Diğer Konular

 • voltaj - fiz. gerilim
  Kelime Kökeni
 • baterist - müz. davulcu
  Kelime Kökeni
 • ozmoz - fiz. geçişme
  Kelime Kökeni
 • senkronik - eş zamanlı
  Kelime Kökeni
 • pik - dökme demir
  Kelime Kökeni
 • doz - kim. düze
  Kelime Kökeni
 • proletarya - emekçi sınıfı
  Kelime Kökeni
 • seksolog - cinsellik bilimci
  Kelime Kökeni
 • motive - isteklendirilmiş, güdülenmiş
  Kelime Kökeni
 • spontane - 1. anlık, 2. fiz. kendiliğinden
  Kelime Kökeni
 • azotometre - kim. azotölçer
  Kelime Kökeni
 • alpinizm - dağcılık
  Kelime Kökeni
 • marşandiz - yük treni
  Kelime Kökeni
 • pedagoji - eğitim bilimi
  Kelime Kökeni
 • lepra - tıp cüzzam
  Kelime Kökeni