Kelime Kökeni: Metropol - Ana Kent


TDK Yazım kurallarımıza göre ”metropol” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”ana kent” şeklinde olup anlamı ”1. Bir ülkenin veya bir bölgenin, çevresindeki yerleşim yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden hâkim olan ve genellikle ülkenin başka ülkelerle olan her türlü ilişkisinin sağlandığı en önemli kenti. 2. Bir ülkede büyük kentlerden herhangi” şeklindedir.


Kelime : metropol

Kökeni : Fr. métropole

Karşılığı : ana kent

Anlamı : 1. Bir ülkenin veya bir bölgenin, çevresindeki yerleşim yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden hâkim olan ve genellikle ülkenin başka ülkelerle olan her türlü ilişkisinin sağlandığı en önemli kenti. 2. Bir ülkede büyük kentlerden herhangi

Diğer Konular

 • geriatri - yaşlılık bilimi
  Kelime Kökeni
 • Pantürkizm - Türkçülük
  Kelime Kökeni
 • rant - ekon. getirim
  Kelime Kökeni
 • eküri - ahırdaş
  Kelime Kökeni
 • armada - den. donanma
  Kelime Kökeni
 • stagflasyon - ekon. durgun şişkinlik
  Kelime Kökeni
 • egosantrizm - fel. beniçincilik
  Kelime Kökeni
 • pipe-line - boru hattı
  Kelime Kökeni
 • zeplin - hava gemisi
  Kelime Kökeni
 • alivre - ekon. önceden satış
  Kelime Kökeni
 • off-road - sp. arazi yarışı
  Kelime Kökeni
 • arkeoloji - kazı bilimi
  Kelime Kökeni
 • ekü - avro
  Kelime Kökeni
 • pasifikasyon - etkisizleştirme
  Kelime Kökeni
 • mizansen - 1. tiy. düzentileme, 2. düzenti
  Kelime Kökeni