Kelime Kökeni: Metodolojik - Yöntem Bilimsel


TDK Yazım kurallarımıza göre ”metodolojik” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”yöntem bilimsel” şeklinde olup anlamı ”Yöntem bilimle ilgili.” şeklindedir.


Kelime : metodolojik

Kökeni : Fr. méthodologique

Karşılığı : yöntem bilimsel

Anlamı : Yöntem bilimle ilgili.

Diğer Konular

 • deplase - yeri değişmiş
  Kelime Kökeni
 • immoral - fel. töretanımaz
  Kelime Kökeni
 • guard - sp. oyun kurucu
  Kelime Kökeni
 • maksimum - en çok, en büyük, en yüksek
  Kelime Kökeni
 • radyotelgraf - telsiz telgraf
  Kelime Kökeni
 • konsinye - satasıya
  Kelime Kökeni
 • pastoral - ed. çobanlama
  Kelime Kökeni
 • aferist - dalavereci
  Kelime Kökeni
 • rölativite - fel. görelik
  Kelime Kökeni
 • ekstre - 1. öz, 2. tic. hesap özeti, 3. kim. özüt
  Kelime Kökeni
 • fototropizm - bit. b. ışığa doğrulum
  Kelime Kökeni
 • italik - eğik yazı
  Kelime Kökeni
 • mutasyonizm - biy. ve top. b. değişinimcilik
  Kelime Kökeni
 • rölatif - fel. göreceli
  Kelime Kökeni
 • empresyonizm - izlenimcilik
  Kelime Kökeni