Kelime Kökeni: Metamorfizm - Jeol. Başkalaşım


TDK Yazım kurallarımıza göre ”metamorfizm” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”jeol. başkalaşım” şeklinde olup anlamı ”Bir kütlenin fiziki ve kimyasal özelliklerinin değişmesi.” şeklindedir.


Kelime : metamorfizm

Kökeni : Fr. métamorphisme

Karşılığı : jeol. başkalaşım

Anlamı : Bir kütlenin fiziki ve kimyasal özelliklerinin değişmesi.

Diğer Konular

 • epifit - bit. b. üst bitken
  Kelime Kökeni
 • desimal - mat. ondalık sistem
  Kelime Kökeni
 • toponimi - yer adı bilimi
  Kelime Kökeni
 • kortej - alay
  Kelime Kökeni
 • eurobond - ekon. avrovil
  Kelime Kökeni
 • paradigma - 1. değerler dizisi, 2. örnek, 3. db. dizi
  Kelime Kökeni
 • dekadans - çöküş
  Kelime Kökeni
 • fars - tiy. güldürü
  Kelime Kökeni
 • detant - yumuşama
  Kelime Kökeni
 • plonjon - sp. dalış
  Kelime Kökeni
 • objektivizm - fel. nesnelcilik
  Kelime Kökeni
 • sembolik - simgesel
  Kelime Kökeni
 • asparagas - uydurma
  Kelime Kökeni
 • paradoks - 1. aykırı düşünce, 2. çelişki
  Kelime Kökeni
 • konstrüktivizm - kurmacılık
  Kelime Kökeni