Kelime Kökeni: Medya - 1. Iletişim Ortamı, 2. Iletişim Araçları


TDK Yazım kurallarımıza göre ”medya” kelimesinin kökeni İngilizcedir.
Karşılığı ”1. iletişim ortamı, 2. iletişim araçları” şeklinde olup anlamı ”1. Bildirişim, haberleşme veya komünikasyon imkânlarının sağlandığı ortam. 2. Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlar.” şeklindedir.


Kelime : medya

Kökeni : İng. media

Karşılığı : 1. iletişim ortamı, 2. iletişim araçları

Anlamı : 1. Bildirişim, haberleşme veya komünikasyon imkânlarının sağlandığı ortam. 2. Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlar.

Diğer Konular

 • designer - tasarımcı
  Kelime Kökeni
 • web - ağ
  Kelime Kökeni
 • final four - sp. dörtlü final
  Kelime Kökeni
 • fabl - ed. öykünce
  Kelime Kökeni
 • psikoloji - ruh bilimi
  Kelime Kökeni
 • radikalizm - fel. ve top. b. köktencilik
  Kelime Kökeni
 • kontekst - 1. dil b. bağlam, 2. db. çevre
  Kelime Kökeni
 • kakofoni - ed. ses uyumsuzluğu
  Kelime Kökeni
 • kuintet - müz. beşli
  Kelime Kökeni
 • gastroenterolog - sindirim bilimci
  Kelime Kökeni
 • determinizm - fel. belirlenimcilik
  Kelime Kökeni
 • stok - 1. yığılım, 2. ekon. ve tic. yığımlık
  Kelime Kökeni
 • etap - sp. 1. aşama, 2. adım
  Kelime Kökeni
 • boksör - sp. yumruk oyuncusu
  Kelime Kökeni
 • natürel - doğal
  Kelime Kökeni