Kelime Kökeni: Materyalizm - Fel. Maddecilik


TDK Yazım kurallarımıza göre ”materyalizm” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”fel. maddecilik” şeklinde olup anlamı ”Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, Tanrı, ruh vb. manevi kavramları ret ve inkâr eden felsefi görüş.” şeklindedir.


Kelime : materyalizm

Kökeni : Fr. matérialisme

Karşılığı : fel. maddecilik

Anlamı : Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, Tanrı, ruh vb. manevi kavramları ret ve inkâr eden felsefi görüş.

Diğer Konular

 • terör - yıldırı
  Kelime Kökeni
 • monoblok - tekgövde
  Kelime Kökeni
 • ski - sp. kayak
  Kelime Kökeni
 • amortisman - yıpranma payı
  Kelime Kökeni
 • nimbus - meteor. kara bulut
  Kelime Kökeni
 • epigrafi - yazıt bilimi
  Kelime Kökeni
 • metodik - 1. yöntemli, 2. düzenli
  Kelime Kökeni
 • bilanço - ekon. dengelem
  Kelime Kökeni
 • marşandiz - yük treni
  Kelime Kökeni
 • dokümantasyon - belgeleme
  Kelime Kökeni
 • illegal - huk. yasa dışı
  Kelime Kökeni
 • defroster - buzçözer
  Kelime Kökeni
 • rektum - anat. göden
  Kelime Kökeni
 • reseptör - fiz. almaç
  Kelime Kökeni
 • cracker - sistem kırıcı
  Kelime Kökeni