Kelime Kökeni: Majüskül - Db. Büyük Harf


TDK Yazım kurallarımıza göre ”majüskül” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”db. büyük harf” şeklinde olup anlamı ”Özel adlarla cümle başları gibi yerlerde kullanılan ve büyük yazılan harf.” şeklindedir.


Kelime : majüskül

Kökeni : Fr. majuscule

Karşılığı : db. büyük harf

Anlamı : Özel adlarla cümle başları gibi yerlerde kullanılan ve büyük yazılan harf.

Diğer Konular

 • laktoz - kim. süt şekeri
  Kelime Kökeni
 • saprofit - biy. çürükçül
  Kelime Kökeni
 • didaktik - öğretici
  Kelime Kökeni
 • kartografya - haritacılık
  Kelime Kökeni
 • metroseksüel - bakımlı erkek
  Kelime Kökeni
 • redüksiyon - kim. ve mat. indirgeme
  Kelime Kökeni
 • makro - geniş, büyük
  Kelime Kökeni
 • kapora - huk. güvenmelik
  Kelime Kökeni
 • teokrasi - top. b. din erki
  Kelime Kökeni
 • reaktif - kim. ayıraç
  Kelime Kökeni
 • subjektivizm - fel. öznelcilik
  Kelime Kökeni
 • gurme - tatbilir
  Kelime Kökeni
 • şoför - sürücü
  Kelime Kökeni
 • seans - 1. oturum, 2. sin. ve tiy. gösterim
  Kelime Kökeni
 • aktüel - 1. güncel, 2. fel. edimsel
  Kelime Kökeni