Kelime Kökeni: Literatür - 1. Edebiyat, 2. Kaynak


TDK Yazım kurallarımıza göre ”literatür” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”1. edebiyat, 2. kaynak” şeklinde olup anlamı ”1. Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve eserlerin hepsi. 2. Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü.” şeklindedir.


Kelime : literatür

Kökeni : Fr. littérature

Karşılığı : 1. edebiyat, 2. kaynak

Anlamı : 1. Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve eserlerin hepsi. 2. Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü.

Diğer Konular

 • fuaye - dinlenmelik
  Kelime Kökeni
 • nomanklatür - adlar dizgesi
  Kelime Kökeni
 • pozitivizm - fel. olguculuk
  Kelime Kökeni
 • anarşist - kargaşacı
  Kelime Kökeni
 • perspektif - 1. görünge, 2. bakış açısı
  Kelime Kökeni
 • otonom - özerk
  Kelime Kökeni
 • manuel - 1. el kitabı, 2. elle.
  Kelime Kökeni
 • barisfer - jeol. ağır küre
  Kelime Kökeni
 • propagandist - tanıtıcı
  Kelime Kökeni
 • argüman - kanıt
  Kelime Kökeni
 • migren - tıp yarım baş ağrısı
  Kelime Kökeni
 • demoralizasyon - moral çöküntüsü
  Kelime Kökeni
 • software - yazılım
  Kelime Kökeni
 • intern - ön hekim
  Kelime Kökeni
 • politeizm - top. b. çok tanrıcılık
  Kelime Kökeni