Kelime Kökeni: Lifting - Gerdirme


TDK Yazım kurallarımıza göre ”lifting” kelimesinin kökeni İngilizcedir.
Karşılığı ”gerdirme” şeklinde olup anlamı ”Gerdirmek işi.” şeklindedir.


Kelime : lifting

Kökeni : İng. lifting

Karşılığı : gerdirme

Anlamı : Gerdirmek işi.

Diğer Konular

 • psişik - ruh b. ruhsal
  Kelime Kökeni
 • fonolit - min. sesli taş
  Kelime Kökeni
 • entelekt - ruh b. anlık
  Kelime Kökeni
 • interaktif - etkileşimli
  Kelime Kökeni
 • resesyon - ekon. durgunluk
  Kelime Kökeni
 • enerji - fiz. erke
  Kelime Kökeni
 • jeomorfoloji - yüzey bilimi
  Kelime Kökeni
 • fotometre - fiz. ışıkölçer
  Kelime Kökeni
 • ornitolog - kuş bilimci
  Kelime Kökeni
 • izobar - coğ. eş basınç
  Kelime Kökeni
 • finalizm - fel. erekçilik
  Kelime Kökeni
 • politeizm - top. b. çok tanrıcılık
  Kelime Kökeni
 • fraksiyon - top. b. 1. bölüntü, bölüngü, 2. hizip
  Kelime Kökeni
 • etimoloji - köken bilimi
  Kelime Kökeni
 • osteoloji - kemik bilimi
  Kelime Kökeni