Kelime Kökeni: Leksikolog - Sözlük Bilimci


TDK Yazım kurallarımıza göre ”leksikolog” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”sözlük bilimci” şeklinde olup anlamı ”Sözlük bilimi uzmanı.” şeklindedir.


Kelime : leksikolog

Kökeni : Fr. lexicologue

Karşılığı : sözlük bilimci

Anlamı : Sözlük bilimi uzmanı.

Diğer Konular

 • sneak preview - sin. ön izleme
  Kelime Kökeni
 • empoze - dayatılmış
  Kelime Kökeni
 • mistik - 1. fel. gizemci, 2. gizemsel
  Kelime Kökeni
 • kapora - huk. güvenmelik
  Kelime Kökeni
 • operatör - 1. cerrah, 2. bl. işletmen
  Kelime Kökeni
 • provokasyon - kışkırtma
  Kelime Kökeni
 • panel - açık oturum
  Kelime Kökeni
 • orojeni - jeol. dağ oluşu
  Kelime Kökeni
 • pentür - boyama
  Kelime Kökeni
 • radyometre - fiz. ışınölçer
  Kelime Kökeni
 • teleoloji - erek bilimi
  Kelime Kökeni
 • mortgage - tic. tutulu satış > tutsat
  Kelime Kökeni
 • ampermetre - fiz. akımölçer
  Kelime Kökeni
 • print - 1. baskı, 2. bl. çıktı
  Kelime Kökeni
 • illegal - huk. yasa dışı
  Kelime Kökeni