Kelime Kökeni: Larva - Hay. B. Kurtçuk


TDK Yazım kurallarımıza göre ”larva” kelimesinin kökeni Latincedendir.
Karşılığı ”hay. b. kurtçuk” şeklinde olup anlamı ”Bazı hayvanların, özellikle böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra, krizalit veya ergin karakterlerini kazanmadan önceki evresi.” şeklindedir.


Kelime : larva

Kökeni : Lat.

Karşılığı : hay. b. kurtçuk

Anlamı : Bazı hayvanların, özellikle böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra, krizalit veya ergin karakterlerini kazanmadan önceki evresi.

Diğer Konular

 • süje - 1. konu, 2. db. özne
  Kelime Kökeni
 • abone - sürdürümcü
  Kelime Kökeni
 • tonmayster - ses yönetmeni
  Kelime Kökeni
 • kombinasyon - 1. birleştirme, 2. tertip
  Kelime Kökeni
 • dinamizm - fel. devimselcilik
  Kelime Kökeni
 • fanatizm - bağnazlık
  Kelime Kökeni
 • corner - bayi
  Kelime Kökeni
 • ançüez - hamsi ezmesi
  Kelime Kökeni
 • sekunder - ikincil
  Kelime Kökeni
 • sensör - duyarga
  Kelime Kökeni
 • sinerji - 1. artı güç, 2. görevdaşlık
  Kelime Kökeni
 • galaksi - gök b. gök ada
  Kelime Kökeni
 • nekrofil - ölü sevici
  Kelime Kökeni
 • ergonomi - iş bilimi
  Kelime Kökeni
 • referans - 1. tavsiye mektubu, 2. kaynak, 3. tavsiye
  Kelime Kökeni