Kelime Kökeni: Kreditör - Krediaçan


TDK Yazım kurallarımıza göre ”kreditör” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”krediaçan” şeklinde olup anlamı ”Sağladığı bir kredi, mal veya hizmet karşılığında bir para ödenmesini veya bir yükümlülüğün yerine getirilmesini istemeye hakkı olan taraf.” şeklindedir.


Kelime : kreditör

Kökeni : Fr. créditeur

Karşılığı : krediaçan

Anlamı : Sağladığı bir kredi, mal veya hizmet karşılığında bir para ödenmesini veya bir yükümlülüğün yerine getirilmesini istemeye hakkı olan taraf.

Diğer Konular

 • anomali - ruh b. sapaklık
  Kelime Kökeni
 • popülizm - halk yardakçılığı
  Kelime Kökeni
 • asimptot - mat. sonuşmaz
  Kelime Kökeni
 • materyal - gereç
  Kelime Kökeni
 • forvet - sp. 1. ileri uç, 2. ileri uç oyuncusu
  Kelime Kökeni
 • karizmatik - etkileyici
  Kelime Kökeni
 • fason - kesim
  Kelime Kökeni
 • glasyolog - buzul bilimci
  Kelime Kökeni
 • proleter - emekçi
  Kelime Kökeni
 • mistik - 1. fel. gizemci, 2. gizemsel
  Kelime Kökeni
 • oryantasyon - 1. yönlendirme, 2. uyumlanma , 3. eğitme
  Kelime Kökeni
 • ataş - tutturgaç
  Kelime Kökeni
 • rotor - fiz. döneç
  Kelime Kökeni
 • raket - sp. vuraç
  Kelime Kökeni
 • factoring - ekon. alacaklandırma
  Kelime Kökeni