Kelime Kökeni: Kornea - Anat. Saydam Tabaka


TDK Yazım kurallarımıza göre ”kornea” kelimesinin kökeni Latincedendir.
Karşılığı ”anat. saydam tabaka” şeklinde olup anlamı ”Gözün ön bölümünde bulunan, ışığı geçiren küresel zar.” şeklindedir.


Kelime : kornea

Kökeni : Lat.

Karşılığı : anat. saydam tabaka

Anlamı : Gözün ön bölümünde bulunan, ışığı geçiren küresel zar.

Diğer Konular

 • reorganizasyon - yeniden düzenleme
  Kelime Kökeni
 • prezante - tanıtılmış
  Kelime Kökeni
 • spektrum - çeşitlilik
  Kelime Kökeni
 • akustik - 1. yankı bilimi, 2. yankılanım
  Kelime Kökeni
 • subjektivite - fel. öznellik
  Kelime Kökeni
 • meteorit - gök b. gök taşı
  Kelime Kökeni
 • alakart - seçmeli yemek
  Kelime Kökeni
 • organizasyon - düzenleme
  Kelime Kökeni
 • fabrikasyon - sıra işi
  Kelime Kökeni
 • hidrolog - su bilimci
  Kelime Kökeni
 • lokatif - db. bulunma durumu
  Kelime Kökeni
 • immoralizm - fel. töretanımazlık
  Kelime Kökeni
 • finiş - 1. bitme, 2. sp. varış
  Kelime Kökeni
 • konfirme - doğrulanmış, geçerlenmiş, onaylanmış
  Kelime Kökeni
 • dansimetre - fiz. yoğunlukölçer
  Kelime Kökeni