Kelime Kökeni: Konvertibilite - Ekon. Çevrilgenlik


TDK Yazım kurallarımıza göre ”konvertibilite” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”ekon. çevrilgenlik” şeklinde olup anlamı ”Paranın serbestçe dövize çevrilebilirliği.” şeklindedir.


Kelime : konvertibilite

Kökeni : Fr. convertibilité

Karşılığı : ekon. çevrilgenlik

Anlamı : Paranın serbestçe dövize çevrilebilirliği.

Diğer Konular

 • genotip - soy yapısı
  Kelime Kökeni
 • prototip - 1. ilk örnek, 2. model
  Kelime Kökeni
 • onomatopeik - db. yansımalı
  Kelime Kökeni
 • endüstri - sanayi
  Kelime Kökeni
 • fideizm - din b. inancılık
  Kelime Kökeni
 • psikoloji - ruh bilimi
  Kelime Kökeni
 • metot - yöntem
  Kelime Kökeni
 • datif - db. yönelme durumu
  Kelime Kökeni
 • termik - fiz. ısıl
  Kelime Kökeni
 • volontarizm - fel. ve ruh b. istenççilik
  Kelime Kökeni
 • illüzyonist - göz bağcı
  Kelime Kökeni
 • torero - boğa güreşçisi
  Kelime Kökeni
 • megapol - büyükşehir
  Kelime Kökeni
 • euro - avro
  Kelime Kökeni
 • self-determinasyon - öz belirtim
  Kelime Kökeni