Kelime Kökeni: Konvektör - Fiz. Isıyayar


TDK Yazım kurallarımıza göre ”konvektör” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”fiz. ısıyayar” şeklinde olup anlamı ”Bir akışkanda ısıyı her tarafa eşit olarak yaymaya yarayan alet.” şeklindedir.


Kelime : konvektör

Kökeni : Fr. convecteur

Karşılığı : fiz. ısıyayar

Anlamı : Bir akışkanda ısıyı her tarafa eşit olarak yaymaya yarayan alet.

Diğer Konular

 • remiks - müz. ve sin. bindirim
  Kelime Kökeni
 • diyalekt - dil b. lehçe
  Kelime Kökeni
 • higrofil - bit. b. nemcil
  Kelime Kökeni
 • reorganizasyon - yeniden düzenleme
  Kelime Kökeni
 • kalifikasyon - niteliklilik
  Kelime Kökeni
 • arketip - kök örnek
  Kelime Kökeni
 • endüstri - sanayi
  Kelime Kökeni
 • antre - giriş
  Kelime Kökeni
 • sekülarizm - fel. dünyacılık
  Kelime Kökeni
 • ide - düşünce
  Kelime Kökeni
 • eristik - fel. didişim
  Kelime Kökeni
 • tropizm - biy. yönelim
  Kelime Kökeni
 • higrotropizm - biy. neme yönelim
  Kelime Kökeni
 • oditoryum - etkinlik merkezi
  Kelime Kökeni
 • anonsör - sunucu
  Kelime Kökeni