Kelime Kökeni: Konsorsiyum - Ekon. Şirketler Birliği


TDK Yazım kurallarımıza göre ”konsorsiyum” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”ekon. şirketler birliği” şeklinde olup anlamı ”1. Uluslararası kuruluşların ve bazı hükûmetlerin iktisadi ve mali yardımları yürütmek üzere oluşturdukları geçici yardım kurulu. 2. Köprü, yol, baraj vb. büyük projelerin gerçekleştirilebilmesi için birden fazla şirketin geçici olarak bir a” şeklindedir.


Kelime : konsorsiyum

Kökeni : Fr. consortium

Karşılığı : ekon. şirketler birliği

Anlamı : 1. Uluslararası kuruluşların ve bazı hükûmetlerin iktisadi ve mali yardımları yürütmek üzere oluşturdukları geçici yardım kurulu. 2. Köprü, yol, baraj vb. büyük projelerin gerçekleştirilebilmesi için birden fazla şirketin geçici olarak bir a

Diğer Konular

 • bibliyomani - kitap düşkünlüğü
  Kelime Kökeni
 • direktör - yönetmen
  Kelime Kökeni
 • etnograf - budun betimci
  Kelime Kökeni
 • epope - ed. destan
  Kelime Kökeni
 • psikolog - ruh bilimci
  Kelime Kökeni
 • sifilis - tıp frengi
  Kelime Kökeni
 • check-in - giriş işlemi
  Kelime Kökeni
 • kartografya - haritacılık
  Kelime Kökeni
 • monizm - fel. tekçilik
  Kelime Kökeni
 • eksperyans - deneyim
  Kelime Kökeni
 • panoramik - genel görünümlü
  Kelime Kökeni
 • dipfriz - derin dondurucu
  Kelime Kökeni
 • mall - alışveriş merkezi
  Kelime Kökeni
 • poliandri - top. b. çok kocalılık
  Kelime Kökeni
 • asenkron - uyumsuz
  Kelime Kökeni