Kelime Kökeni: Kompetitif - Rekabetçi


TDK Yazım kurallarımıza göre ”kompetitif” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”rekabetçi” şeklinde olup anlamı ”Rekabet yanlısı olan kimse.” şeklindedir.


Kelime : kompetitif

Kökeni : Fr. compétitif

Karşılığı : rekabetçi

Anlamı : Rekabet yanlısı olan kimse.

Diğer Konular

 • antropoit - insansı
  Kelime Kökeni
 • otonom - özerk
  Kelime Kökeni
 • liberalizm - 1. ekon. serbestlik, 2. ekon. ve fel. erkincilik
  Kelime Kökeni
 • demoralize - morali bozulmuş
  Kelime Kökeni
 • faktitif - db. ettirgen fiil
  Kelime Kökeni
 • kolaj - kesyap
  Kelime Kökeni
 • kronograf - süreyazar
  Kelime Kökeni
 • step by step - adım adım
  Kelime Kökeni
 • lipom - tıp yağ uru
  Kelime Kökeni
 • plaket - onurluk
  Kelime Kökeni
 • petrografi - taş bilimi
  Kelime Kökeni
 • rölativite - fel. görelik
  Kelime Kökeni
 • bibliyografya - kaynakça
  Kelime Kökeni
 • likit - 1. fiz. sıvı, 2. ekon. nakit
  Kelime Kökeni
 • penaltı - sp. ceza atışı
  Kelime Kökeni