Kelime Kökeni: Kolokyum - Konuşu


TDK Yazım kurallarımıza göre ”kolokyum” kelimesinin kökeni Latincedendir.
Karşılığı ”konuşu” şeklinde olup anlamı ”Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasi, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı.” şeklindedir.


Kelime : kolokyum

Kökeni : Lat.

Karşılığı : konuşu

Anlamı : Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasi, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı.

Diğer Konular

 • emisyon - 1. çıkarma, 2. ekon. sürüm
  Kelime Kökeni
 • sürrealizm - gerçeküstücülük
  Kelime Kökeni
 • alkalimetre - kim. alkalölçer
  Kelime Kökeni
 • komite - alt kurul
  Kelime Kökeni
 • troyka - üçlü
  Kelime Kökeni
 • penis - anat. erkeklik organı
  Kelime Kökeni
 • alpinizm - dağcılık
  Kelime Kökeni
 • afazi - tıp söz yitimi
  Kelime Kökeni
 • sekülarizm - fel. dünyacılık
  Kelime Kökeni
 • bateri - müz. davul
  Kelime Kökeni
 • sürnatüralizm - doğaüstücülük
  Kelime Kökeni
 • otodidakt - öz öğrenimli
  Kelime Kökeni
 • devalüasyon - ekon. değer düşürümü
  Kelime Kökeni
 • marke - işaretlenmiş, belirtilmiş
  Kelime Kökeni
 • oryantasyon - 1. yönlendirme, 2. uyumlanma , 3. eğitme
  Kelime Kökeni