Kelime Kökeni: Klimatolog - Iklim Bilimci


TDK Yazım kurallarımıza göre ”klimatolog” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”iklim bilimci” şeklinde olup anlamı ”İklim bilimi uzmanı.” şeklindedir.


Kelime : klimatolog

Kökeni : Fr. climatologue

Karşılığı : iklim bilimci

Anlamı : İklim bilimi uzmanı.

Diğer Konular

 • negatif - 1. olumsuz, 2. mat. eksi
  Kelime Kökeni
 • check-point - denetim noktası
  Kelime Kökeni
 • helmintoloji - kurt bilimi
  Kelime Kökeni
 • fatalist - fel. yazgıcı
  Kelime Kökeni
 • hümanist - fel. insancıl
  Kelime Kökeni
 • periyot - 1. dönem, 2. fiz. devir
  Kelime Kökeni
 • akreditif - 1. ekon. güven yazısı, 2. ekon. kredi mektubu
  Kelime Kökeni
 • adisyon - hesap
  Kelime Kökeni
 • devalüasyon - ekon. değer düşürümü
  Kelime Kökeni
 • kolorimetre - fiz. renkölçer
  Kelime Kökeni
 • dikte - yazdırım
  Kelime Kökeni
 • immoralizm - fel. töretanımazlık
  Kelime Kökeni
 • absürt - saçma
  Kelime Kökeni
 • sempatik - sıcakkanlı
  Kelime Kökeni
 • donör - tıp verici
  Kelime Kökeni