Kelime Kökeni: Kategori - Fel. Ve Man. Ulam


TDK Yazım kurallarımıza göre ”kategori” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”fel. ve man. ulam” şeklinde olup anlamı ”Nesnel gerçekliğin ve bilginin en genel ve temel özelliklerini, ilişkilerini yansıtan temel kavramların her biri.” şeklindedir.


Kelime : kategori

Kökeni : Fr. catégorie

Karşılığı : fel. ve man. ulam

Anlamı : Nesnel gerçekliğin ve bilginin en genel ve temel özelliklerini, ilişkilerini yansıtan temel kavramların her biri.

Diğer Konular

 • periton - anat. karın zarı
  Kelime Kökeni
 • aksiyom - man. belit
  Kelime Kökeni
 • terapi - tıp tedavi
  Kelime Kökeni
 • otizm - ruh b. içe yöneliklik
  Kelime Kökeni
 • anemik - tıp kansız
  Kelime Kökeni
 • leksikograf - sözlük bilimci
  Kelime Kökeni
 • bek - sp. savunma oyuncusu
  Kelime Kökeni
 • konseptüalizm - fel. kavramcılık
  Kelime Kökeni
 • orojeni - jeol. dağ oluşu
  Kelime Kökeni
 • ordövr - yemekaltı
  Kelime Kökeni
 • legal - huk. yasal
  Kelime Kökeni
 • sinestezi - ruh b. duyum ikiliği
  Kelime Kökeni
 • konsonant - db. ünsüz
  Kelime Kökeni
 • akustik - 1. yankı bilimi, 2. yankılanım
  Kelime Kökeni
 • nimbus - meteor. kara bulut
  Kelime Kökeni