Kelime Kökeni: Katedral - Din B. Başkilise


TDK Yazım kurallarımıza göre ”katedral” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”din b. başkilise” şeklinde olup anlamı ”Piskoposluk makamı olan büyük kilise.” şeklindedir.


Kelime : katedral

Kökeni : Fr. cathédrale

Karşılığı : din b. başkilise

Anlamı : Piskoposluk makamı olan büyük kilise.

Diğer Konular

 • defroster - buzçözer
  Kelime Kökeni
 • paradoks - 1. aykırı düşünce, 2. çelişki
  Kelime Kökeni
 • indeterminizm - fel. belirlenmezcilik
  Kelime Kökeni
 • astrofizik - gök. b. yıldız fiziği
  Kelime Kökeni
 • psikolojizm - ruh bilimcilik
  Kelime Kökeni
 • korelasyon - biy. ve jeol. bağıntı
  Kelime Kökeni
 • radikal - 1. kökten, 2. köktenci
  Kelime Kökeni
 • frekans - fiz. sıklık
  Kelime Kökeni
 • moralizm - fel. ahlakçılık
  Kelime Kökeni
 • libero - sp. son adam
  Kelime Kökeni
 • determinist - fel. belirlenimci
  Kelime Kökeni
 • antidot - panzehir
  Kelime Kökeni
 • nimbus - meteor. kara bulut
  Kelime Kökeni
 • obstrüksiyon - engelleme
  Kelime Kökeni
 • hidrografi - su bilgisi
  Kelime Kökeni