Kelime Kökeni: Kartografya - Haritacılık


TDK Yazım kurallarımıza göre ”kartografya” kelimesinin kökeni Yunancadandır.
Karşılığı ”haritacılık” şeklinde olup anlamı ”Harita ve bu haritalarda kullanılan işaretlerin özelliklerini araştıran, haritanın tasarım, basım ve kullanım yöntemlerini geliştirmeye yönelik araştırmalar yapan bilim dalı.” şeklindedir.


Kelime : kartografya

Kökeni : Yun.

Karşılığı : haritacılık

Anlamı : Harita ve bu haritalarda kullanılan işaretlerin özelliklerini araştıran, haritanın tasarım, basım ve kullanım yöntemlerini geliştirmeye yönelik araştırmalar yapan bilim dalı.

Diğer Konular

 • kolaj - kesyap
  Kelime Kökeni
 • metrdotel - şef garson
  Kelime Kökeni
 • kombinezon - düzenleme
  Kelime Kökeni
 • antroposantrizm - fel. insanmerkezcilik
  Kelime Kökeni
 • desikatör - tek. kurutma kabı
  Kelime Kökeni
 • flora - bit. b. bitki örtüsü
  Kelime Kökeni
 • senkronik - eş zamanlı
  Kelime Kökeni
 • antet - başlık
  Kelime Kökeni
 • ampermetre - fiz. akımölçer
  Kelime Kökeni
 • maksimal - en çok, en büyük, en yüksek
  Kelime Kökeni
 • nomanklatür - adlar dizgesi
  Kelime Kökeni
 • disimilasyon - db. benzeşmezlik
  Kelime Kökeni
 • asistan - 1. yardımcı, 2. araştırma görevlisi
  Kelime Kökeni
 • monogami - top. b. tek eşlilik
  Kelime Kökeni
 • semiyotik - gösterge bilimi
  Kelime Kökeni