Kelime Kökeni: Karnivor - Hay. B. Etobur


TDK Yazım kurallarımıza göre ”karnivor” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”hay. b. etobur” şeklinde olup anlamı ”Dişleri et yiyecek biçimde olan, omurgalı, memeli (hayvan.” şeklindedir.


Kelime : karnivor

Kökeni : Fr. carnassier

Karşılığı : hay. b. etobur

Anlamı : Dişleri et yiyecek biçimde olan, omurgalı, memeli (hayvan.

Diğer Konular

 • müzikoloji - müzik bilimi
  Kelime Kökeni
 • alfabe - db. abece
  Kelime Kökeni
 • hentbol - sp. el topu
  Kelime Kökeni
 • leksikolog - sözlük bilimci
  Kelime Kökeni
 • viraj - dönemeç
  Kelime Kökeni
 • hijyenik - 1. sağlıklı, 2. temiz
  Kelime Kökeni
 • aks - dingil
  Kelime Kökeni
 • fenomen - 1. olay, 2. fel. görüngü
  Kelime Kökeni
 • psikometri - ruh b. ruh ölçümü
  Kelime Kökeni
 • hol - sofa
  Kelime Kökeni
 • plevra - anat. akciğer zarı
  Kelime Kökeni
 • kalite - nitelik
  Kelime Kökeni
 • hidrometre - suölçer
  Kelime Kökeni
 • nativizm - ruh b. doğuştancılık
  Kelime Kökeni
 • jakobenizm - tepeden inmecilik
  Kelime Kökeni