Kelime Kökeni: Kampüs - Yerleşke


TDK Yazım kurallarımıza göre ”kampüs” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”yerleşke” şeklinde olup anlamı ”Bir üniversitenin genellikle kent dışında derslik, öğrenci yurdu gibi her türlü yapı ve etkinlik alanlarıyla toplu bir biçimde bulunduğu yer.” şeklindedir.


Kelime : kampüs

Kökeni : Fr. campus

Karşılığı : yerleşke

Anlamı : Bir üniversitenin genellikle kent dışında derslik, öğrenci yurdu gibi her türlü yapı ve etkinlik alanlarıyla toplu bir biçimde bulunduğu yer.

Diğer Konular

 • kinestezi - fizy. devin duyumu
  Kelime Kökeni
 • extranet - bl. dış ağ
  Kelime Kökeni
 • defroster - buzçözer
  Kelime Kökeni
 • hidrofobi - ruh b. su korkusu
  Kelime Kökeni
 • strüktüralist - yapısalcı
  Kelime Kökeni
 • konfirmasyon - doğrulama, geçerleme, onaylama
  Kelime Kökeni
 • hol - sofa
  Kelime Kökeni
 • etnografya - budun betimi
  Kelime Kökeni
 • teleoloji - erek bilimi
  Kelime Kökeni
 • deterjan - arıtıcı
  Kelime Kökeni
 • monist - fel. tekçi
  Kelime Kökeni
 • korner - sp. köşe atışı
  Kelime Kökeni
 • prototip - 1. ilk örnek, 2. model
  Kelime Kökeni
 • konjonktür - geçerli durum
  Kelime Kökeni
 • reform - düzeltme
  Kelime Kökeni