Kelime Kökeni: Kalibrasyon - 1. Ölçümleme, 2. Ölçülüleme


TDK Yazım kurallarımıza göre ”kalibrasyon” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”1. ölçümleme, 2. ölçülüleme” şeklinde olup anlamı ”Bir ölçü aletinin veya ölçme sisteminin gösterdiği değerler ile ölçülenin bilinen değerleri arasındaki ilişkiyi belli koşullar altında inceleme işlemi.” şeklindedir.


Kelime : kalibrasyon

Kökeni : Fr. calibration

Karşılığı : 1. ölçümleme, 2. ölçülüleme

Anlamı : Bir ölçü aletinin veya ölçme sisteminin gösterdiği değerler ile ölçülenin bilinen değerleri arasındaki ilişkiyi belli koşullar altında inceleme işlemi.

Diğer Konular

 • materyalist - fel. maddeci
  Kelime Kökeni
 • strüktüralist - yapısalcı
  Kelime Kökeni
 • morfem - db. biçim birimi
  Kelime Kökeni
 • hedonist - ekon. ve fel. hazcı
  Kelime Kökeni
 • panorama - genel görünüm
  Kelime Kökeni
 • transformasyon - ruh b. dönüşüm
  Kelime Kökeni
 • coffee shop - kahveevi
  Kelime Kökeni
 • presesyon - gök b. devinme olayı
  Kelime Kökeni
 • vajina - anat. döl yolu
  Kelime Kökeni
 • defansif - sp. savunmalı
  Kelime Kökeni
 • emprovize - doğaçlama
  Kelime Kökeni
 • termometre - fiz. sıcaklıkölçer
  Kelime Kökeni
 • distribütör - tek. dağıtıcı
  Kelime Kökeni
 • referandum - huk. halk oylaması
  Kelime Kökeni
 • migren - tıp yarım baş ağrısı
  Kelime Kökeni