Kelime Kökeni: Jips - Min. Alçı Taşı


TDK Yazım kurallarımıza göre ”jips” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”min. alçı taşı” şeklinde olup anlamı ”Toprak içinde katman olarak bulunan ve pişirilip toz durumuna getirilerek alçı yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat.” şeklindedir.


Kelime : jips

Kökeni : Fr. gypse

Karşılığı : min. alçı taşı

Anlamı : Toprak içinde katman olarak bulunan ve pişirilip toz durumuna getirilerek alçı yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat.

Diğer Konular

 • antinomi - fel. çatışkı
  Kelime Kökeni
 • demografik - nüfus bilimsel
  Kelime Kökeni
 • prömiyer - tiy. ilk gösteri
  Kelime Kökeni
 • kartografi - haritacılık
  Kelime Kökeni
 • ontogenez - biy. birey oluş
  Kelime Kökeni
 • banliyö - yörekent
  Kelime Kökeni
 • restitüsyon - yeniden tasarımlama
  Kelime Kökeni
 • fundamentalist - top. b. kökten dinci
  Kelime Kökeni
 • metapsişik - ruh b. ruh ötesi
  Kelime Kökeni
 • estamp - oyma baskı
  Kelime Kökeni
 • alfabe - db. abece
  Kelime Kökeni
 • çaçaron - geveze
  Kelime Kökeni
 • materyalist - fel. maddeci
  Kelime Kökeni
 • sirkülasyon - 1. ekon. dolanım, 2. anat. ve ekon. dolaşım
  Kelime Kökeni
 • first-class - birinci sınıf
  Kelime Kökeni