Kelime Kökeni: Jeosantrik - Yermerkezci


TDK Yazım kurallarımıza göre ”jeosantrik” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”yermerkezci” şeklinde olup anlamı ”Yerin gözlem noktası olarak alınan merkeziyle ilgili.” şeklindedir.


Kelime : jeosantrik

Kökeni : Fr. géocentrique

Karşılığı : yermerkezci

Anlamı : Yerin gözlem noktası olarak alınan merkeziyle ilgili.

Diğer Konular

 • fatalizm - fel. yazgıcılık
  Kelime Kökeni
 • motive - isteklendirilmiş, güdülenmiş
  Kelime Kökeni
 • idealizm - ülkücülük
  Kelime Kökeni
 • rölatif - fel. göreceli
  Kelime Kökeni
 • hidroloji - su bilimi
  Kelime Kökeni
 • koleksiyon - derlem
  Kelime Kökeni
 • arboretum - ağaç parkı
  Kelime Kökeni
 • diskalifiye - 1. sp. yarış dışı, 2. dışlanma.
  Kelime Kökeni
 • motivasyon - 1. isteklendirme, 2. güdüleme
  Kelime Kökeni
 • reformist - düzeltmeci
  Kelime Kökeni
 • egoist - bencil
  Kelime Kökeni
 • sofist - fel. bilgici
  Kelime Kökeni
 • oportünizm - fırsatçılık
  Kelime Kökeni
 • antagonist - düşman
  Kelime Kökeni
 • lagün - coğ. deniz kulağı
  Kelime Kökeni