Kelime Kökeni: Jeolog - Yer Bilimci


TDK Yazım kurallarımıza göre ”jeolog” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”yer bilimci” şeklinde olup anlamı ”Yer bilimi uzmanı.” şeklindedir.


Kelime : jeolog

Kökeni : Fr. géologue

Karşılığı : yer bilimci

Anlamı : Yer bilimi uzmanı.

Diğer Konular

 • koleksiyon - derlem
  Kelime Kökeni
 • transandantalizm - fel. deneyüstücülük
  Kelime Kökeni
 • forvet - sp. 1. ileri uç, 2. ileri uç oyuncusu
  Kelime Kökeni
 • enstantane - anlık
  Kelime Kökeni
 • konvansiyon - anlaşma
  Kelime Kökeni
 • izomorfizm - hay. b., kim. ve mat. eş biçimlilik
  Kelime Kökeni
 • eksperimantalizm - fel. deneyselcilik
  Kelime Kökeni
 • reseptör - fiz. almaç
  Kelime Kökeni
 • filogenez - biy. soy oluş
  Kelime Kökeni
 • sempatizan - duygudaş
  Kelime Kökeni
 • nativizm - ruh b. doğuştancılık
  Kelime Kökeni
 • hands free - dokunmasız
  Kelime Kökeni
 • background - 1. arka plan, 2. art alan
  Kelime Kökeni
 • anot - fiz. artı uç
  Kelime Kökeni
 • broker - ekon. borsa simsarı
  Kelime Kökeni