Kelime Kökeni: Jeneratör - Fiz. Üreteç


TDK Yazım kurallarımıza göre ”jeneratör” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”fiz. üreteç” şeklinde olup anlamı ”Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren aygıt.” şeklindedir.


Kelime : jeneratör

Kökeni : Fr. générateur

Karşılığı : fiz. üreteç

Anlamı : Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren aygıt.

Diğer Konular

 • koordine - eş güdümlü
  Kelime Kökeni
 • individüalizm - fel. ve top. b. bireycilik
  Kelime Kökeni
 • nominal - 1. saymaca, 2. ekon. yazılı
  Kelime Kökeni
 • perspektif - 1. görünge, 2. bakış açısı
  Kelime Kökeni
 • teist - din b. tanrıcı
  Kelime Kökeni
 • fotometri - fiz. ışık ölçümü
  Kelime Kökeni
 • ekipman - takım
  Kelime Kökeni
 • gastroenterolog - sindirim bilimci
  Kelime Kökeni
 • lokalize - sınırlandırılmış, belirlenmiş
  Kelime Kökeni
 • jeomorfolog - yüzey bilimci
  Kelime Kökeni
 • print - 1. baskı, 2. bl. çıktı
  Kelime Kökeni
 • aberasyon - gök b. ve ruh b.sapınç
  Kelime Kökeni
 • litoloji - taş bilimi
  Kelime Kökeni
 • kompetitif - rekabetçi
  Kelime Kökeni
 • sentagma - db. dizim
  Kelime Kökeni