Kelime Kökeni: Jargon - Argo


TDK Yazım kurallarımıza göre ”jargon” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”argo” şeklinde olup anlamı ”Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı.” şeklindedir.


Kelime : jargon

Kökeni : Fr. jargon

Karşılığı : argo

Anlamı : Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı.

Diğer Konular

 • fideizm - din b. inancılık
  Kelime Kökeni
 • konstrüktif - yapısal
  Kelime Kökeni
 • kramp - tıp kasınç
  Kelime Kökeni
 • pleistosen - jeol. Buzul Çağı
  Kelime Kökeni
 • radyotelefon - telsiz telefon
  Kelime Kökeni
 • reseptör - fiz. almaç
  Kelime Kökeni
 • desimal - mat. ondalık sistem
  Kelime Kökeni
 • seksiyon - bölüm
  Kelime Kökeni
 • onomatopeik - db. yansımalı
  Kelime Kökeni
 • glokom - tıp karasu
  Kelime Kökeni
 • hümanist - fel. insancıl
  Kelime Kökeni
 • final four - sp. dörtlü final
  Kelime Kökeni
 • espas - aralık
  Kelime Kökeni
 • pik - ekon. değer bakımından yükselme
  Kelime Kökeni
 • teizm - din b. tanrıcılık
  Kelime Kökeni