Kelime Kökeni: Istimbot - Den. Çatana


TDK Yazım kurallarımıza göre ”istimbot” kelimesinin kökeni İngilizcedir.
Karşılığı ”den. çatana” şeklinde olup anlamı ”Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur.” şeklindedir.


Kelime : istimbot

Kökeni : İng. steamboat

Karşılığı : den. çatana

Anlamı : Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur.

Diğer Konular

 • aktivist - etkinci
  Kelime Kökeni
 • playback - söylemseme
  Kelime Kökeni
 • konjonktür - geçerli durum
  Kelime Kökeni
 • paradoks - 1. aykırı düşünce, 2. çelişki
  Kelime Kökeni
 • traksiyon - fiz. çekim
  Kelime Kökeni
 • biyografi - öz geçmiş
  Kelime Kökeni
 • part-time - yarım gün
  Kelime Kökeni
 • market maker - ekon. piyasa kurucu
  Kelime Kökeni
 • pakt - antlaşma
  Kelime Kökeni
 • semptom - tıp belirti
  Kelime Kökeni
 • transandantal - fel. deneyüstü
  Kelime Kökeni
 • krematoryum - yakmalık
  Kelime Kökeni
 • pedofil - sübyancı
  Kelime Kökeni
 • petrografi - taş bilimi
  Kelime Kökeni
 • dekadans - çöküş
  Kelime Kökeni