Kelime Kökeni: Individüalist - Fel. Ve Top. B. Bireyci


TDK Yazım kurallarımıza göre ”individüalist” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”fel. ve top. b. bireyci” şeklinde olup anlamı ”Bireycilikten yana olan.” şeklindedir.


Kelime : individüalist

Kökeni : Fr. individualiste

Karşılığı : fel. ve top. b. bireyci

Anlamı : Bireycilikten yana olan.

Diğer Konular

 • filolog - dil bilimci
  Kelime Kökeni
 • part-time - yarım gün
  Kelime Kökeni
 • self-servis - seçal
  Kelime Kökeni
 • konjonktür - geçerli durum
  Kelime Kökeni
 • bigudi - sarmaç
  Kelime Kökeni
 • eklektizm - fel. seçmecilik
  Kelime Kökeni
 • Pantürkizm - Türkçülük
  Kelime Kökeni
 • market maker - ekon. piyasa kurucu
  Kelime Kökeni
 • konsolidasyon - ekon. süreletme
  Kelime Kökeni
 • foseptik - lağım çukuru
  Kelime Kökeni
 • detone - müz. kusurlu
  Kelime Kökeni
 • zoolog - hayvan bilimci
  Kelime Kökeni
 • reseptör - fiz. almaç
  Kelime Kökeni
 • solipsizm - fel. tekbencilik
  Kelime Kökeni
 • refleks - biy. ve ruh b. tepke
  Kelime Kökeni